درباره ما

درباره ما

اپلیکیشن تمرین چی زیر مجموعه آکادمی دوچرخه سواری سورن میباشد که جهت سرویس دهی و کمک به دوچرخه سواران محترم جهت موفقیت و رسیدن به قهرمانی این عزیزان برنامه ریزی گردیده است.